Mangfold beriker arbeidsmiljøet - påmelding

Hvordan kan organisasjoner best utnytte potensialet som ligger i mangfold og unngå at det skaper negative motsetninger mellom ulike grupper av medarbeidere? Årets IA-konferanse 4.- 5. juni i Bodø har fokus på arbeidsmiljø, tillitsbasert ledelse, inkludering og kunsten å virke sammen på jobb.

Se program og mer informasjon