Helsepolitisk konferanse/tillitsvalgtkurs i Kristiansund

Lokalforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge inviterer til helsepolitisk konferanse og tillitsvalgtkurs 16. - 18. oktober på Thon hotell i Kristiansund. I vakre omgivelser blir det debatt om aktuelle helsepolitiske saker og påfyll for slitne tillitsvalgte.

date_range 16.10.2018 - 18.10.2018
location_on Kristiansund
Meld meg på

Tillitsvalgte og andre som ønsker å delta må ta kontakt med sin lokalforeningsleder. Begrenset antall plasser fra hver lokalforening. Flybilletter ordnes av Sør-Trøndelag Legeforening. Send epost til Bente.gronnesby@st-legeforening.no og fortell hvordan du vil reise til og fra Kristiansund. Konferansen er gratis og reise og opphold betales av lokalforeningene. Forutsetter reise på rimeligste måte. Eventuell praksiskompensasjon må avtales med den enkelte lokalforening. Opplysninger om allergener eller andre spesielle forhold meldes til tove@nordland-legeforening.no.

Vi søker konferansen godkjent som valgfritt kurs for alle spesialiteter. Kursbevis sendes til eposten som er oppgitt ved påmelding etter konferanseslutt 18.10.

Program

PROGRAM

Tirsdag 16. Oktober

Kl. 14.00 – 15.00         Registrering og noe å bite i
Kl. 15.00 – 15.15         Velkommen og praktisk informasjon ved Lindy

Kl. 15.15 – 15.45         Presidentens halvtime
                                      Marit Hermansen

Kl. 15.45 – 18.00        Helsepolitisk bolk: Regionale og lokale planer – samhandling og samarbeid 
                                     Fanghol, direktør Helse Nord
                                     Tor Åm, samhandlingsdirektør St Olav
                                     Hulda Gunnlaugsdottir, direktør Helgelandssykehuset
                                     Sverre Håkon Evju, fastlege og legevaktssjef Narvik
                                     Tillitsvalgt i NHT og HMN

Kl. 17.30 – 18.00         Pause

Kl. 20.00                      Middag på hotellet    


Onsdag 17. oktober: 

Kl. 08.30 – 10.00:        Helsepolitisk bolk: Pasientsikkerhet og HMS
                                      Arbeidsmiljø- og organisasjonskultur påvirker pasientsikkerhet og kvalitet.
                                      Motsatt kan svikt i pasientsikkerhet og kvalitet påvirke trivsel, arbeidsglede
                                      og psykisk helse. Med press på økonomi og drift, kan fokuset på arbeidsmiljø
                                      komme i skyggen.

                                      Christer Mortensen, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF  
                                      Geir Riise, generalsekretær Legeforeningen
                                      Runar Finvåg, Pasientombud Møre og Romsdal

Kl. 10.00 – 10.30          Pause

Kl. 10.30 – 12.30          Helsepolitisk bolk: Når leger gjør feil
                                      Ingen går gjennom livet uten å gjøre feil, aller minst leger.
                                      Det er ikke mulig å eliminere alle feil og uheldige hendelser i helsevesenet.
                                      Til gjengjeld er feil viktige kilder for forbedring og læring på alle nivåer og i 
                                      alle faser av legers utdanning og praksis.


                                      Terje Mesel. Professor i etikk
                                      Ragnar Hermstad, avdelingdirektør Statens Helsetilsyn
                                      Espen Remme, direktør Helse Møre og Romsdal
 

Kl. 12.30 – 14.30          Lunsj og bytur

Kl. 14.30 - 16.00          Konflikthåndtering og varsling
          
                            Hvordan håndtere man konflikter som kollega eller tilliltsvalgt?
                                      er en forsvarlig varsling? Hva sier lovverket?
Verneombudet er
                                      arbeidstakerens talsperson i arbeidsmiljøsaker. Hvordan samarbeider
                                      tillitsvalgte og verneombud om konflikt- og varslingssaker?

                                      Konserntillitsvalgt/FTV
                                      Frode Solberg, jurist JA-avdelingen
                                      Verneombud John Olav Berdahl

Kl. 16.00 – 16.30         Pause

Kl. 16.30 – 17.00         Et doktorliv ved Kari Schrøder Hansen

Kl. 17.00 – 17.45        Gjør kloke valg
                                     Legeforeningen har lansert en norsk versjon av Choosing
                                     Wisely-kampanjen under navnet:"Gjør kloke valg". Hensikten med
                                     kampanjen er at pasienter ikke skal få utredninger eller behandlinger
                                     de ikke har nytte av, eller i verste fall kan ta skade av.


                                     Ketil Stordal, leder av Norsk barnelegeforening og talsperson for kampanjen. 

Kl. 18.30                      Tur på Atlanterhavsveien og festmiddag på Håholmen


Torsdag 18. oktober
 

Kl. 08.30 – 10.00       Helsepolitisk bolk: Digitalisering
                                    Teknologi trekkes frem som ett av fire hovedtema i arbeidet med ny
                                    nasjonal helse- og sykehusplan. Den teknologiske utviklingen og
                                    digitaliseringen går raskere enn noen gang, også innenfor helse. Trusler fra
                                    sårbarhet mot sabotasje, tap av arbeidsplasser, personvern og etiske spørsmål
                                    vokser frem.

                                    Thomas Langø, forsker SINTEF
                                    Arne Ingebrigtsen, Rådmann Kristiansund
                                    Ole Kristian Losvik, lege og funksjonell arkitekt, Direktoratet for E-helse

Kl. 10.00 – 10.30       Pause

Kl. 10.30 – 14.00       Tillitsvalgt i media
Kl. 10.30 – 11.00       Hva gjør vi når media ringer?
                                    Ole Kristian Losvik
Kl. 11.00 – 11.30       Legerollen i sosiale medier
                       
            Ole Kristian Losvik
Kl. 11.30 – 12.30       Lunsj
kl. 12.30 – 14.30       Lokalforeningene – hvordan profilere seg i media?
                                    
Knut Braaten og Ole Kristian Losvik
                                    Lokalforeningsleder                           

Kl. 14.00                    Avslutning og evaluering.
                                   VEL HJEM!