Grunnkurs C webinar

STENGT FOR PÅMELDING. KUN PLASSER IGJEN FOR DE SOM ER FERDIG MED SPESIALISERINGEN INNEN VÅREN 2021. SEND EPOST TIL TOVE@NORDLAND-LEGEFORENING.NO. Grunnkurs C kjøres som webinar/digitalt kurs. Du kan sitte hjemme eller på kontoret og ta hele kurset.

date_range 21.09.2020 - 23.09.2020
Meld meg på

Før du kan delta på grunnkurssamlingen må du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis.

Grunnkurs C del 1: https://www.legeforeningen.no/kurs/20172/10/32359/

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Kursavgift 5200,-.

Påmeldingsfrist er 20. august 2020. Ved avmelding etter 20. august 2020 refunderes ikke kursavgift. Om kurset blir fullt prioriteres de som har kommet lengst i spesialiseringen.

Program

KURSET VIL BLI REVIDERT OG TIDSPUNKTENE ENDRET. DET BLIR KORTERE FORELESNINGSØKTER OG GJENNOMGÅENDE GRUPPEARBEID.

 

Mandag 21. september;   
Kursleder: Barbara Baumgarten Austrheim  

09.45 - 10.00     Registrering/velkommen

10.00 - 11.00     Forebyggende og helsefremmende arbeid -  offentlig eller
                         individuelt ansvar?   
                         Anna Luise Kirkengen, professor NTNU og spesialist i allmennmedisin                       

11.00 -  11.15   Pause

11.15 – 12.00   Hvordan krenkede barn blir syke voksne
                         Mye av grunnlaget for god helse i voksenlivet legges i barneårene
                         Anna Luise Kirkengen, professor NTNU og spesialist i allmennmedisin                                               

12.00 – 12.15   Pause

12.15 – 13.00   forts. Hvordan krenkede barn blir syke voksne

13.00 - 14.00    Lunsj

14.45 - 15.45    Overdiagnostikk og overbehandling?
                         For mye, for lite eller akkurat passe - hva er konsekvensene for pasienten
                         og samfunnet?
                         Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege                          

15.45 - 16.00    Pause

16.00 - 17.15    Tiltaksfasen i konsultasjonen. Hva er beslutningsgrunnlaget for
                         supplerende undersøkelser?
                         Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis og allmennlege                                                    

 

Tirsdag 22. september:
Kursleder: Barbara Baumgarten Austrheim

08.00 - 09.00    Allmennlegen på helsestasjon for barn; helsestasjonsprogrammet,
                         vaksinasjoner og samarbeid med andre yrkesgrupper på og
                         utenfor helsestasjonen 
                         Marcus Vold, fastlege                         

09.00 – 09.15   Pause

09.15 – 10.15   Allmennlegen på helsestasjon for barn; oppdagelse av somatisk sykdom,
                         avvikende utvikling eller mulig svikt i omsorg 
                         Marcus Vold, fastlege                    

10.15 - 10.30    Pause

10.30 - 12.00    Hvordan få til livsstilsendring? Hva kan være hindre?
                         Lars Linderot, overlege Bærum DPS                           

12.00 - 13.00    Lunsj

13.00 - 14.00    Motiverende intervju
                         Lars Linderot, overlege Bærum DPS                            

14.00 - 14.15    Pause

14.15  -16.15    Motiverende intervju                              
                         Lars Linderot, overlege Bærum DPS                     

16.15 - 16.30    Pause                  

16.30 - 17.30     Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?     
                          Camilla Stoltenberg, direktør FHI  


Onsdag 23. september:
Kursleder: Barbara Baumgarten Austrheim    


08.00 - 09.30    Utfordringer i svangerskapsomsorgen   
                         Kristin Skogøy, gynekolog og Liv Kristin Olsen, jordmor                       

09.30 - 09.45    Pause

09.45 - 11.30    Hvordan oppdage, vurdere og agere ved selvmordsfare?   
                         Nora Miller, psykiater                        

11.30 - 11.45     Pause

11.45 - 12.30     Hva gjør man når kollegaen har uhelse eller vi selv får problemer? 
                         Hjelpe- og støtteordninger for leger  
                         Lasse Djerv, psykiater og leder av kollegial støttegruppe Nordland                           

12.30 -13.30     Lunsj     

13.30 -14.30     Hva skal til for å være en god allmennlege og trives i jobben?
                         På jobben OG utenfor jobben 
                         Marianne Natvik. fastlege                            

14.30 - 14.45    Pause

14.45 - 16.00    Hvordan få til et godt liv som allmennlege?
                         Gruppearbeid 
                         Marianne Natvk, fastlege


16.00                Kursprøve - leveres senest klokka 18.00                   

                            

                        

                           

 

Program kommer.

Praktisk informasjon

Du vil få tilsendt informasjon om hvordan du logger på Teams og Whereby. Gruppearbeid underveis i kurset. Obligatorisk kursprøve på tampen av kurset.