Dagskurs i lungesykdommer og nettkurs KOLS - påmelding

Nordland Legeforening arrangerer klinisk emnekurs i lungesykdommer 23. april i Bodø. Kurset består av en nettdel om KOLS på 6 timer og 9 timer dagskurs om lungesykdommer. Både nettkurs og dagskurs må tas for å sikre seg kliniske emnekurspoeng og de læringsmålene som hører til.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Kursavgift og dagpakke

3600 kr
Nettkurs KOLS 6 timer

1800 kr
Rom på Radisson Blu 22.4 til 23.4

1265 kr