Konferanse om praksiskonsulentordningen - påmelding

Målsettingen med konferansen er å bedre rekrutteringen av nye praksiskonsulenter og sikre god forankring i foretakene for ordningen. Konferansen sentreres rundt «medisinsk samhandling» og hvordan praksiskonsulentordningen kan være et verdifullt samhandlingsverktøy.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Konferanseavgift og dagpakke

1100 kr
Rom med frokost Scandic Ishavshotell 4.2 - 5.2

1490 kr