Grunnkurs D

Velkommen til grunnkurs D i i september 2020. Aktuelle og spennende innledere, rafting til Saltstraumen og sosiale kvelder med god mat. Flyplassen ligger i sentrum og du når kurshotellet til fots på 10 minutter.

date_range 08.09.2020 - 11.09.2020
location_on Bodø
Meld meg på

En viktig del av grunnkurs D er et langsgående gruppearbeid over 5 prosjektmøter. Gruppene skal jobbe mest mulig selvstendig, men veileder vil være tilgjengelig underveis. Før kurset skal alle deltakerne forsøke å identifisere et ubesvart spørsmål fra allmennmedisinsk praksis og som man ønsker at gruppa skal arbeide videre med under kurset.

Forestill deg at du har fått et allmennpraktikerstipend på 6 måneder (som kan tas ut på heltid i et halvt år eller på deltid over et lengre tidsrom) - og at du nå kan ta fatt på et mindre forskningsprosjekt forankret i allmennmedisinsk praksis. Noter problemstillingen eller det spørsmålet som beskriver problemet du ønsker å utforske nærmere. Bring forslaget med deg til gruppearbeidet første kursdagen.

Etter at hver deltaker i gruppa har lagt fram sine tanker om mulige prosjekt, skal gruppa enes om ett felles prosjekt. I løpet av kursuka skal dette utvikles (så langt råd er) til en plan for et allmennmedisinsk forskningsprosjekt:
- omforme spørsmålet til en forskbar problemstilling
- utvikle et utkast til prosjektbeskrivelse for et mindre forskningsprosjekt

 

Program

Med forbehold om endringer.

 

8. september 2020:
Å forske i allmennmedisin

Kl. 09.00 - 10.30          Registrering

Kl. 10.30 - 11.00          Velkommen til samling på grunnkurs D
                                      Presentasjonsrunde

Kl. 11.00 - 11.45          Allmennmedisin som forskningsbasert fag                                    

Kl. 11.45 - 12.00         Inndeling i grupper og beinstrekk

Kl. 12.00 - 12.30         Prosjektmøte 1: «Forskning, er det noe for meg?»
                                     Kvalitetsutvikling i egen praksis
                                     Gruppearbeid/dugnad

Kl. 12.30 - 13.00         Fem tips for å holde seg oppdatert                                   

Kl. 13.00 - 14.00         Lunsj

Kl. 14.00 - 14.45         Fra ide til prosjekt 1: ”Planlegging er halve jobben”. Protokoll                           
                                 
Kl 14.45 - 15.00          Pause

Kl. 15.00 - 15.45         Fra ide til prosjekt. Ulike forskningsdesign                                                                       

Kl. 15.45 - 16.00         Pause

Kl. 16.00 - 17.45        Prosjektmøte 2: «Hvilket prosjektmøte skal vi satse på i gruppa?»
                                    Gruppearbeid/dugnad

Kl. 19.00                     Middag på Ohma

 

9. september 2020:
Forskningsdesign - metoder, kvalitetssikring og analyse av egen praksis

Kl. 08.30 - 09.30          Kvalitetsarbeid. Samstemning av medisinliste. Hvordan rydde 
                                      i lange medisinlister og unngå farlige interaksjoner?

                                     
Kl. 09.30 - 09.45          Pause

Kl. 09.45 - 10.30          Må allmennmedisinen være evidensbasert?
                                      Vurdering av vitenskapelig kvalitet – hva er gyldig medisinsk kunnskap?
                                      Hvordan blir guidelines til?                                     

Kl. 10.45 - 11.30          Fra ide til prosjekt – kvantitative forskningsmetoder/studier
                                      
Kl. 11.30 - 12.30          Lunsj

Kl. 12.30 - 13.15          Fra ide til prosjekt 4: Kvalitative forskningsmetoder/studier                                      

Kl. 13.15 - 13.30          Pause

Kl. 13.30 - 14.15          Prosjektmøte 3: Fra ide til forskningsprotokoll
   
                                   Gruppearbeid/dugnad                      

Kl. 14.15 - 14.30          Pause 

Kl. 14.30 - 15.30          Kvalitetsverktøy i egen praksis
                                     
 
Kl.  18.00 - 20.00           Ribtur til Saltstraumen   
                        
20.30                           Middag på Larsen mat og vinbar

 

10. september 2020:
Fra vitenskap til praksis. Kritisk lesing av vitenskapelige artikler og reklamer

Kl. 08.30 - 09.30        Myk innføring i statistiske metoder                                    

Kl. 09.30 - 09.45        Pause

Kl. 09.45 - 10.30        Hvordan lærer jeg? Kilder/vaner
                                    Gruppearbeid

Kl. 10.30 - 10.45        Pause

Kl. 10.45 - 11.30        Vurdering av studiers validitet. Litteratursøk. Gode
                                    internettkilder. Vaner/rutiner for faglig oppdatert.

                                    Hvilke informasjonskilder bruker kursdeltakerne?                                    

Kl. 11.30 - 12.30        Lunsj

Kl. 12.30 - 13.15        Kritisk lesning av artikler                                    

Kl. 13.15 - 13.30        Pause

Kl. 13.30 - 14.45        Artikkeldisseksjon
                                    Lese og analysere artikkel i plenum                                   

Kl. 14.45 - 15.00        Pause 

Kl. 15.00 - 16.45        «Mitt prosjekt» - prosjekter som illustrerer ulike metoder
                                    for forskning i allmennpraksis
                                                             

Kl. 16.45 - 17.00        Pause

Kl. 17.00 - 17.45        Kritisk gjennomgang av reklamer og annen produktinformasjon.
                                     Hvor kan vi ellers finne relevant produktinformasjon?
                                  

Kl. 19.00                     Festmiddag på Hundholmen

 

11. september 2020:
Fra praksis til forskning. Å få til et prosjekt, rapportering fra prosjektmøtene.

Kl. 08.30 - 10.15        Prosjektmøte 4: Ferdigstille prosjektbeskrivelse
                                    Gruppearbeid

Kl. 10.15 - 10.30        Pause og utsjekk

Kl. 10.30 - 11.30        Fra ide til prosjekt 5: Om å få hjelp og veiledning under utvikling
                                    av et prosjekt. Finansiering; AFU/allmennpraktikerstipeng, AMFF
                                    De allmennmedisinske universitetsmiljøene/AFE-ene
                                  

Kl. 11.30 - 12.15       Lunsj

Kl. 12.15 - 14.00        Prosjektmøte 5: Minikongress – hver gruppe presenterer sitt
                                   prosjektarbeid – to grupper 15 min. hver                                   

Kl. 14.00                     Kursevaluering av avslutning

Praktisk informasjon

Kursavgiften er på 6900,-. Den faktureres sammen med dagpakkene, et adm. gebyr på 150,- og bestilte middager en måned før kursstart. 

Kurset starter 10.30 og det er mulig å reise til Bodø med morgenflyet fra Oslo 8. september som lander 10.00. Ekstra overnatting fra dagen før dekkes av Fond II når det er nødvendig. Kurset avslutter rundt 14.15 på siste dag.

Vi bruker Radisson Blu som fast kurshotell på alle grunnkursene våre. Pris rom/frokost 1265,-. Her er bookinglenke.

PS. Dersom du ankommer 7. september må du endre ankomstdato og velge avreisedato øverst på siden og så trykke «SHOW RATES» for å aktivere endringen før du går videre.

Avmeldingfrist er 8. august. Ved avmelding etter denne dato refunderes kursavgiften kun ved dokumentert sykdom.