Grunnkurs B i Lofoten

KURSET ER FULLT. SEND EPOST TIL TOVE@NORDLAND-LEGEFORENING.NO OM DU VIL STÅ PÅ VENTELISTE. Velkommen til grunnkurs B som denne gangen er flyttet til Lofoten. Om du kommer søndag får du eksklusiv fjelltur med kursleder og kommuneoverlege Jan Håkon Juul som guide.

date_range 27.04.2020 - 29.04.2020
location_on Svolvær
Meld meg på

Husk å ta nettkurset i god tid før kurset og send kursbeviset til tove@nordland-legeforening.no. Her er lenken til nettkurset.
Vi legger opp til sosiale kvelder og inviterer dere til vakre Henningsvær den 28. april. På loftet til det gamle trandamperiet, som nå er museum, får du smake lokale lofotdelikatesser og høre fortellinger fra gamle Lofoten.

Program

Mandag 27. april:

09.30 - 10.15    Registrering. Kaffe/te 

10.15 - 10.30    Velkommen til grunnkurs B 
                         Presentasjonsrunde.

10.30 - 11.00    Folketrygdens intensjon om hjelp til selvhjelp og inntektssikring
                         Elin Gjerstad 

11.00- 12.15     Sykemeldingspraksis 
                         Elin Gjerstad 

12.15 - 12.30   Pause              

12.30 - 13.15   Tiltak og virkemidler mot langvarig sykdomsfravær og uførhet
                        Elin Gjerstad 

13.15 - 14.15   Lunsj

14.15 - 15.30   Ung &Ufør - Yrkesskade og yrkessykdom 
                        Elin Gjerstad 

15.30 - 15.45    Pause

15.45 - 16.15    Fravær og ytelser uten sykemelding
                         Elin Gjerstad 

16.15 - 17.15   Varig nedsatt arbeidsevne - skade og sykdom  
                        Elin Gjerstad 

17.15 - 17.30   Pause

17.30 - 18.30   Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert
                        svangerskapspermisjon 
                        Grete Veiåker Nilsen, SOP/DNLF 

20.00               Middag på hotellet

 

Tirsdag 28. april:

08.30 - 09.30   Samarbeidom skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30   Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

10.30 - 10.45   Pause

10.45 - 11.30   Den gode henvisning og den gode epikrisen
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

11.30 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.15   Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

13.15 - 13.30   Pause

13.30 - 14.15   Barn i fokus - samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste 
                        Kommunepsykolog Vågan

14.15 - 14.30   Pause

14.30 - 15.30   Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss
                        Kommunepsykolog Vågan

15.30 - 15.45   Pause

15.45 - 17.30   Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser
                        Svein Aarseth, leder Rådet for legeetikk
                        Summegrupper  

18.00               Tur til Henningsvær og middag på Fiskekrogen

Onsdag 29. april:

08.15 - 09.00    - Hjelp, jeg har fått en klage
                         Fylkeslege Nordland

09.00 - 09-15   Pause

 09.15 - 09.45   God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil  
                         Kjell Arne Helgebostad, kommuneoverlege Røst                     

09.45 - 10.00    Pause

10.00 - 10.45    Sentrale pasientrettigheter og sentrale plikter for helsepersonell – (informert
                         samtykke, samtykkekompetanse, representert samtykke/samtykke og
                         informasjon mindreårige)
                         Stine Tønsaker, jurist JA-avdelingen, Legeforeningen
                         Kasus, diskusjon
 
10.45 - 11.00    Utsjekk fra hotellet

 11.00 - 11.45  Informasjonshåndtering – (dokumentasjonsplikt, taushetsplikt/unntak,
                        erklæringer, sakkyndig og vitne) 
                        Stine Tønsaker, jurist JA-avdelingen, Legeforeningen
                        Gruppearbeid / summegrupper 

11.45 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.15   forts. Informasjonshåndtering og gruppearbeid

13.15 -15.00    Rettshjelpsordningen for allmennleger 
                       Stine Tønsaker, jurist JA-avdelingen, Legeforeningen

15.00 - 15:15   Kursevaluering og kursavslutning

 

 

 

Praktisk informasjon

Kurset er på Scandic Svolvær. Pris for enkeltrom med frokost er 1100. Det betaler du direkte til hotellet. Vi fakturerer deg for kursavgift og dagpakker, samt middager rundt en måned før kursstart.

Dere bestiller selv rom på Scandic Svolvær. Ring dem på 75 39 03 02  eller send epost til Ann-Iren.Rango@scandichotels.com. Gi beskjed om at dere tilhører B-kurset og at referansenummer er 47006602.  

Middag første kvelden blir på hotellet. Andre kvelden blir det festmiddag med lofotdelikatesser og historiefortelling i vakre Henningsvær. Buss til og fra. 

Det kan være lurt å komme dagen før til Svolvær for dere som kommer langveisfra. Det går fly fra Bodø til Svolvær 18.30 og 21.45 på søndag. Om dere vil ha litt ekstra tid i Lofoten kan dere selvsagt reise tidligere søndag eller tilbringe hele helga her. Det blir fjelltur med Jan Håkon Juul klokka 18.30 på søndag, så vil du være med må du sikre at du er på plass da. Det er også mulig å reise mandag morgen fra Bodø kl. 8.10. Vi starter 10.15 den 27.4. Det går fly til Bodø 17.35 og 19.10 den 29.4.

Bestill flybillett tidlig for å sikre dere, spesielt om dere reiser søndag ettermiddag/kveld. Husk også å bestille hotellrom tidlig.

Hurtigruta går fra Bodø til Svolvær klokka 15 søndag og er i Svolvær rundt klokka 21. På returen går hurtigruta fra Svolvær 20.30 og er i Bodø 02.30. 
Det går også hurtigbåt mellom Bodø og Svolvær. Den forlater Bodø søndag klokka 19 og er i Svolvær 22.25. På retur går båten fra Svolvær kun på morgenen klokka 06, så da får du være i Lofoten ei natt til.

Avbestillingsfrist 27. mars 2020. Ved avmelding etter fristen refunderes ikke kursavgiften unntatt ved dokumentert sykdom.