Avlyst :(

Ta kontakt med oss på epost for mer informasjon.

Avlyst grunnkurs B i Svolvær

Velkommen til grunnkurs B som denne gangen kjøres digitalt som webinar. De som meldte seg på kurset i Svolvær har forrett på plass og de som har kommet lengst i spesialiseringen blir prioritert. Spesialistkomiteen har godkjent dette.

date_range 21.09.2020 - 23.09.2020
location_on Svolvær
Meld meg på

Husk å ta nettkurset i god tid før kurset og send kursbeviset til tove@nordland-legeforening.no. Her er lenken til nettkurset.
 

Program

DAG 1:

09.30 - 10.15    Registrering. Kaffe/te 

10.15 - 10.30    Velkommen til grunnkurs B 
                         Presentasjonsrunde.

10.30 - 11.00    Folketrygdens intensjon om hjelp til selvhjelp og inntektssikring
                         Elin Gjerstad 

11.00- 12.15     Sykemeldingspraksis 
                         Elin Gjerstad 

12.15 - 12.30   Pause              

12.30 - 13.15   Tiltak og virkemidler mot langvarig sykdomsfravær og uførhet
                        Elin Gjerstad 

13.15 - 14.15   Lunsj

14.15 - 15.30   Ung &Ufør - Yrkesskade og yrkessykdom 
                        Elin Gjerstad 

15.30 - 15.45    Pause

15.45 - 16.15    Fravær og ytelser uten sykemelding
                         Elin Gjerstad 

16.15 - 17.15   Varig nedsatt arbeidsevne - skade og sykdom  
                        Elin Gjerstad 

17.15 - 17.30   Pause

17.30 - 18.30   Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert
                        svangerskapspermisjon 
                        Grete Veiåker Nilsen, SOP/DNLF 


DAG 2:

08.30 - 09.30   Samarbeidom skrøpelige pasienter  - slik gjør vi det hos oss
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

09.30 - 09.45   Pause

09.45 - 10.30   Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

10.30 - 10.45   Pause

10.45 - 11.30   Den gode henvisning og den gode epikrisen
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

11.30 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.15   Gode pasientforløp - oppfølging av kroniske pasienter
                        Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan

13.15 - 13.30   Pause

13.30 - 14.15   Barn i fokus - samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste 
                        Kommunepsykolog Vågan

14.15 - 14.30   Pause

14.30 - 15.30   Samhandling barn/unge - slik gjør vi det hos oss
                        Kommunepsykolog Vågan

15.30 - 15.45   Pause

15.45 - 17.30   Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser
                        Svein Aarseth, leder Rådet for legeetikk
                        Summegrupper  


DAG 3:

08.15 - 09.00    - Hjelp, jeg har fått en klage
                         Fylkeslege Nordland

09.00 - 09-15   Pause

 09.15 - 09.45   God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil  
                         Kjell Arne Helgebostad, kommuneoverlege Røst                     

09.45 - 10.00    Pause

10.00 - 10.45    Sentrale pasientrettigheter og sentrale plikter for helsepersonell – (informert
                         samtykke, samtykkekompetanse, representert samtykke/samtykke og
                         informasjon mindreårige)
                         Stine Tønsaker, jurist JA-avdelingen, Legeforeningen
                         Kasus, diskusjon
 
10.45 - 11.00   Pause

 11.00 - 11.45  Informasjonshåndtering – (dokumentasjonsplikt, taushetsplikt/unntak,
                        erklæringer, sakkyndig og vitne) 
                        Stine Tønsaker, jurist JA-avdelingen, Legeforeningen
                        Gruppearbeid / summegrupper 

11.45 - 12.30   Lunsj

12.30 - 13.15   forts. Informasjonshåndtering og gruppearbeid

13.15 -15.00    Rettshjelpsordningen for allmennleger 
                       Stine Tønsaker, jurist JA-avdelingen, Legeforeningen

15.00 - 15:15   Kursevaluering og kursavslutning