Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell i Bodø - påmelding

Kurset er arrangert etter rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin og godkjent av Helsedirektoratet.

Se program og mer informasjon