Samfunnsmedisinsk kurs G - påmelding

Kurset har fokus på kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling. Vi ser på helsearbeid i et flerkulturelt samfunn, risikoformidling og det samfunnsmedisinske rollespill. Praktisk medietrening.

Se program og mer informasjon


Tilpass bestillingen

Kursavgift + adm. gebyr

6650,00 kr
Dagpakker 630 x 4

2520,00 kr
Asiatisk buffet på Ohma restaurant 11.9

550,00 kr
Festmiddag på Hundholmen 12.9

550,00 kr