Grunnkurs B

Velkommen til grunnkurs B i mars. På denne tiden er det obligatorisk med skreimølje, servert med lever og rogn. Etter inspirerende foredrag er det godt med god søvn. Det sørger skreien for.

date_range 26.03.2019 - 28.03.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Nordland Legeforening har i mange år arrangert grunnkurs B for allmennleger. Vi legger stor vekt på at kurset skal ha god kvalitet og at du skal ha fine dager i Bodø. Det er et must med skreimølje når man er nordpå på denne tiden. Vi prøver også å få til rafting til Saltstraumen og tur til Keiservarden der man på godværsdager ser helt til Lofotveggen. Påmelding til dette kommer i egen e-post. 

Asiatisk middag på Ohma er blitt en fast del av grunnkursene våre og er populære. Vi bruker Radisson Blu som fast kurshotell på alle grunnkursene våre.  Her kommer bookinglenke til rombestilling.

Grunnkurs B omtaler de ulike roller allmennlegen har overfor pasienten og samfunnet, hvilke lovverk som styrer dette, oppgavefordeling mellom 1. og 2. linjetjenesten samt hvilke sosiale og økonomiske ordninger som finnes for allmennleger. Legen som sakkyndig og samarbeidet med NAV vektlegges her. Alle som tar grunnkurs B etter revidering må ha gjennomført nettkurs før en kan ta tilstedekurset hos oss. 

Link til nettkurset som må være tatt to uker før oppstart av del 2.

Program

Tirsdag 26.mars

Allmennlegen og NAV

09.30-10.00        Registrering. Kaffe/te   

10.00-10.15        Velkommen til grunnkurs B
                             Presentasjonsrunde. Presentere program og kurskomitè             

10.15-10.45        Arbeids- og velferdsetaten (NAV).
                             Folketrygdens intensjon om hjelp til selvhjelp og inntektssikring.
 

10.45-12.00        Sykemeldingspraksis
                             Diskusjon fra gjennomgått nettkurs. Kasuistikker som illustrerer
                             utfordrende problemstillinger.
    

12.15-13.00        Tiltak og virkemidler mot langvarig sykdomsfravær og uførhet. Omskolering.
                             Gruppearbeid
 

13.00-15.45        Lunsj og RIB i Saltstraumen, evt omvisning på SAMLOK Nord
                             Avgang buss fra Radisson 13:30
                             Ankomst Radisson 15:30                             

15.45-17.00        Ung &Ufør Yrkesskade og yrkessykdom      
                  
17.15-17.45        Fravær og ytelser uten sykemelding: Pleie- og omsorgspenger,
                             barselspenger etc.

                             Summegrupper i plenum
  

17.45-18.15        Varig nedsatt arbeidsevne. Skade og sykdom. 

18.30-19.30        Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, i
                             inkludert svangerskapspermisjon.

 

Onsdag 27.mars

Allmennlegens roller og forvaltning av ressurser
 

08.30-09.15        Allmennlegens roller; allmennleger har mange roller, noen kan
                            være til dels motstridende. Hvordan løser man det?

                            Summegrupper
  

09.30-10.15        Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser. NSAMs 7 teser
                            (” Gi mest til de som trenger det mest”?)

                            Summegrupper

10.15-10.30        Pause. Kaffe/te                


Samarbeid og samhandling innad i kommunen om ulike grupper                

10.30-11.30        Samhandling/-arbeid om barn og unge i kommunen «Slik gjør vi det hos oss»
                             Dele erfaringer/gruppearbeid – evt kasuistikker.
                             Summegrupper, gjennomgang i sal         

11.30-12.15        LUNSJ                  

12.15-13.00        Barn i fokus. Samhandling med helsesøster, skolehelsetjeneste, PPT.

13.00-13-15        Pause. Kaffe/te                

13.15-14.00        Samarbeid om skrøpelige pasienter;(eldre, psykiatri)
                             ”Slik gjør vi det hos oss”
                             Summegrupper

14.00-14.30        Samarbeidspartnere i kommunen rundt eldre pasienter
                             Hjemmesykepleien, sykehjem, psykiatritjeneste i kommunen,
                             akuttplasser i kommunen.


14.30-15.30        Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester 
                             Plenumsdiskusjon.
 

15.30-15.45        Pause. Kaffe/te


Samarbeid og samhandling med 2.linjen (vertikalt)                  

15.45-16.30        Den gode henvisning”. Når, hvor, innhold og hastegrad 
   

16.30-17.30        Gode pasientforløp. Oppfølging av kroniske pasienter. Felles ansvar.
                             Ansvarsfordeling, samhandling og koordinator-rolle.

                             Plenumsdiskusjon.


Torsdag 28.mars     

Jus som styrer allmennlegens arbeid

08.15-09.15        God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil             

09.15-09.30        Pause. Kaffe/te

09.30-10.00        «Hjelp- jeg har fått en klage».

10.05-10.40        Gruppearbeid med oppgaver.

10.45-11.30        Informasjonshåndtering – (dokumentasjonsplikt,
                             taushetsplikt/unntak, erklæringer, sakkyndig og vitne)

                             Gruppearbeid / summegrupper

11.30-12.15        Lunsj, utsjekk                  

12.15-13.15        Sentrale pasientrettigheter og sentrale plikter for helsepersonell
                            (informert samtykke, samtykkekompetanse, representert samtykke/
                             samtykke og informasjon mindreårige) 

                             Kasus, diskusjon.

13.15-14.00        Rettshjelpsordningen for allmennleger

14.00- 14:15       Kursevaluering og kursavslutning            

 

Forbehold om endringer i programmet

 

 

Praktisk informasjon

Kursavgiften er på 5000,- . Adm, gebyr på 150,- tilkommer og faktureres sammen med  dagpakker og middager som er bestilt. Avmeldingsfrist er 20. februar 2019. Ved avmelding vil du bli belastet et avmeldingsgebyr på 500,- Ved avmelding etter 20.2.19 refunderes ikke kursavgift unntatt ved dokumentert sykdom.

Her er lenke til booking av rom på Radissobn https://www.radissonblu.com/booking-entrance?language=en&sitaCode=BOOZH&arrival=25/03/2019&departure=28/03/2019&paccode=NOLEGE

PS. Dersom du ankommer 26. mars må du endre ankomstdato og så trykke «search again» til venstre i bildet for å aktivere endringen før du går videre

Kurset starter 10.30 og det er mulig å reise til Bodø med morgenflyet 26. mars. Ekstra overnatting fra dagen før dekkes av Fond II når det er nødvendig. Kurset avslutter rundt 14.00 på siste dag. Hotellinformasjon kommer i velkomstbrevet.