Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

Velkommen til den 6. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin i Bodø! Konferansen vil fokusere på den praktiske hverdagen for alle som arbeider med skrøpelige pasienter, især på sykehjem.

date_range 12.03.2019 - 13.03.2019
location_on Bodø
Meld meg på

Konferansen avholdes på Scandic Havet, Bodøs nyeste hotell beliggende helt ved vannkanten.

Se også nettsiden Alders- og sykehjemsmedisin

Program

Leve hele livet

Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin
Scandic Havet, Bodø 12. - 13. mars 2019


Tirsdag 12. mars:

kl. 09.00 - 10.15          Registrering

kl. 10.15 – 10.30         Praktisk informasjon

kl. 10.30 – 10.45         Velkommen til Bodø
                                      Ordfører Ida Pinnerød

kl. 10.45 – 11.15         Leve hele livet
                                      Statssekretær Anne Bramo, HOD

kl. 11.15 – 12.30         Frykten for alderdommen
                                      Runar Bakken, gerontolog, sykepleier, forfatter og dosent
                                      ved Høgskolen i Telemark

kl. 12.30 – 13.30         Lunsj

___________________________________________________________________________

                                      Å leve og la dø
___________________________________________________________________________

Kl. 13.30 – 14.00        Den gode døden på sykehjem
                                     Anette Fosse, fastlege, sykehjemslege

Kl. 14.00- 14.30          Sykehjemslegens arbeid med døende pasienter

Kl. 14.30 – 14.45         Pause

Kl. 14.45 – 15.15         Forhåndssamtaler i sykehjem
                                      Trygve Johannes Lereim Sævareid, sykepleier og PhD-kandidat

Kl. 15.15 – 15.45         Nye nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets
                                      sluttfase

Kl. 15.45 – 16.00         Pause

Kl. 16.00 – 16.30         Den gode samtalen
                                       
Odd Eidner, prest

Kl. 17.00 – 19.00          Årsmøte i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Kl. 20.00                        Skreimølje på Scandic Havet

 

Onsdag 13. mars:

Kl. 08.30 – 09.00       Trygghetsstandard i sykehjem  
                                     Helsedirektoratet og Sortland kommune

Kl. 09.00 – 09.30       Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd
                                    ved Demens (TID)

                                     Bjørn Lichtwarck, alders- og sykehjemslege Rana kommune

Kl. 09.30 – 09.45         Pause

­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

                                      Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet
___________________________________________________________________________

Kl. 09.45 – 09.15         Presentasjon av Utviklingssenter for sykehjem og
                                     hjemmetjenester i kommunen

                                      Tone Krüger, enhetsleder

kl. 09.15 – 10.00         Læringsnettverk som metode i forbedringsarbeider
                                      Erfaring fra gjennomføring av læringsnettverk  i tiltakspakkene Riktig
                                      legemiddelbruk og legemiddelavstemming for 23 nordlandskommuner
                                      Margaret Kristiansen, farmasøyt, Nordlandssykehuset
                                      Eva Skoglund, kommunelege i Hamarøy

kl. 10.00 – 10.15         Pause

kl. 10.15 – 11.00         Vi trenger en legemiddeldugnad
                                     Hanne Frøyshov, geriater, UNN Harstad

Kl. 11.00 – 12.00         Lunsj

Kl. 12.00 – 12.45         ELDREATLAS viser store geografiske forskjeller i behandling av eldre
                                      Lise Balteskard, forskningsleder Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Kl. 12.45 – 13.00         Pause

Kl. 13.00 – 13.45         Å eldes hjemme
                                     
Kl. 13.45 – 14.00         Pause

Kl. 14.00 – 14.30         Refleksjon og debatt
                                      Ledes av Kjellaug Enoksen og Hallgeir Kolvik

                                     VEL HJEM!

 

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

Praktisk informasjon

Konferansen er tverrfaglig og søkes godkjent for:

Sykepleiere:Kurset søkes godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. 

Leger:

Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk i alders og sykehjemsmedisin
Geriatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Nevrologi: 15 timer for spesialistens etterutdanning
Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Psykiatri: 15 timer for spesialistens etterutdanning
Indremedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Kompetanseområdet i Alders- og sykehjemsmedisin: 15 timer somvalgfritt kurs

Andre:
Søkes godkjent hos Norsk Ergoterapeutforbund og som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 15 timer.

Konferanseavgift:

Påmelding før 1. desember 2018 kr.3500,-
Påmelding etter 1.desember 2018 kr.4000,-

Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kaffepauser begge dager.

Påmeldingsfrist: 26.2 2019. Avmeldingsfrist: 12.2.2019. Ved avmelding før 12.2 tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-. Ved avmelding etter 12.2 refunderes ikke konferanseavgiften unntatt ved dokumentert sykdom.

Overnatting tilbys på Scandic Havet til 1440,- pr natt, 

Kontakt hotellet direkte for bestilling:

Scandic Havet

Mail: havet@scandichotels.com

Tlf: +47 75503800