Avlyst :(

Ta kontakt med oss på epost for mer informasjon.

AVLYST! Oppvekst i endring

*** AVLYST *** En god oppvekst varer hele livet. Det samme gjør en dårlig. Kunnskap om hva som kan forebygge frafall fra skolen, arbeidsledighet og helseproblemer er vesentlig for å sikre at flest mulig får en best mulig start på voksenlivet. Hva vet vi og hva gjør vi med kunnskapen?

date_range 24.09.2018 - 25.09.2018
location_on Bodø
Meld meg på

 

Målgruppe: Lærere, barnehagelærere, leger, psykologer, helsesøstre, sykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, ruskonsulenter, politiet, politikere og alle som jobber for å fremme barn og unges oppvekstvilkår.

Arrangør: Nordland Legeforening, Helse Nord, Utdanningsforbundet Nordland, Nordland fylkeskommune og Norsk Sykepleierforbund Nordland. Folkemøtet er i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

Konferansen er godkjent som:
15 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister 
16 timer som meritterende for sykepleien
15 timer som valgfritt kurs for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
15 timer som valgfritt kurs for samfunnsmedisin
15 timer som valgfritt kurs for barne- og ungdomspsykiatri

 

 

 

 

Program

 

Mandag 24. september 2018:

Møteleder: Anne Hafstad
 

kl. 09.00 - 10.15     Registrering

kl. 10.15 - 10.30     Velkommen og informasjon – kulturelt innslag 

kl. 10.30 - 11.00     Oppvekst i endring

                                 Olaug Bollestad, leder helse- og omsorgskomiteen, Stortinget 

kl. 11.00 -11.30      Vårres unga – vårres fremtid

                                 Hill-Marta Solberg, Fylkesmann i Nordland

kl. 11.30 - 12.30     Lunsj

kl. 12.30 - 13.00     Ung og utenfor 

                                 Cecilie Høj Anvik, Nord universitet/Nordlandsforskning

kl. 13.00 - 13.15     Pause

kl. 13.15 - 14.00     Sosial ulikhet i oppvekst

                                 Karin Gustavsen, sosionom og sosiolog – driver Samfunnslaboratoriet

 kl. 14.00 - 14.15    Pause

kl. 14.15 - 14.45     Helsesøsters møte med ungdom 

                                 Utfordringer og muligheter i forhold til psykisk helse

                                 Anne Finnvik og Hilde Ellingsen Tjønndal, helsesøstre Nfk

kl. 14.45 - 15.15     Ble sett – en suksesshistorie 

                                 Lars Herman, Mental helse Nordland

kl. 15.15 - 15.30     Pause

kl. 15.30 - 16.00     Robotpsykologene kommer

                                Ole Kristian Losvik, fastlege og funksjonell arkitekt, Direktoratet for e-helse

kl. 16.00 - 16.15    Pause

kl. 16.15 - 16.45    Den fordømte friheten 

                                Kaja Melsom, filosof

kl. 18.00 - 20.00    Folkemøte: Å snakke om det skammelige Hvor hører skammen hjemme? 

                                Strukturelle og kulturelle perspektiver på det å fortelle og bli lyttet til 

                                når det gjelder overgrep 

                                Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist, SANKS 

                                Lars Magne Andreassen, direktør Arran lulesamiske senter 

                                Politiet

Kl. 20.30                 Middag på Ohma restaurant

 

Tirsdag 25. september 2018:

 

Parallellsesjon 1: Barnehage og skole

Møteleder: Gerd Inger Simonsen
 

Kl. 08.30 - 09.00      En god start - flyktningkompetanse i skole og barnehage 

                                  Lutine de Wal Pastoor, seniorforsker NKVTS

Kl. 09.00 – 09.15     Pause

Kl. 09.15 – 09.45     Den store betydningen av de små ting - lærer-elevrelasjon i 

                                  videregående skole 

                                  Vibeke Krane, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge

kl. 09.45 – 10.15     Helsefremming i barnehage og skole 

                                 Knut Berntsen, prosjektleder Helsefremmende skoler og barnehager i Nordland

Kl. 10.15 – 10.30    Pause

Kl. 10.30 – 11.00    Kan digitale verktøy bidra til å holde ungdom på skole og i jobb? 

                                 Deede Gammon, psykolog, PhD, seniorforsker, UiO

 

Parallellsesjon 2: Helsepersonell m.fl.

Møteleder: Kristian Fanghol
 

Kl. 08.30 – 09.00      Ti råd i møte med unge pasienter

                                   Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset hjelper helsepersonell å skape 

                                   et tryggere møte – for begge parter.

Kl. 09.00 – 09.15      Pause

Kl. 09.15 – 09.45     Normal utvikling eller begynnende psykisk lidelse 

                                  Erling Kvig, psykologspesialist, Nlsh

Kl. 09.45 – 10.00     Pause

Kl. 10.15 – 10.45     Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn

                                 Ingrid Hansen, sykepleier og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo

 

PLENUM

Møteleder: Kristian Fanghol
 

Kl. 11.00 – 11.30     Fire for livet

                                  Anne Kristine Bergem, psykiater og ph.d.-stipendiat ved Nord 

                                  universitet og universitetslektor ved OsloMet

kl. 11.30 – 12.30     Forandring må til – sier de unge 

                                  FORANDRINGSFABRIKKEN vil forandre skole, barnevern, psykisk helsevern 

                                  og kriminalomsorg utfra hva barn og unge selv mener må til for å bedre 

                                   mulighetene for en god oppvekst for alle.

Kl. 12.30 – 13.30     Lunsj

Kl. 13.30 – 15.30     Syv prinsipper og tjueni grep for et psykisk sunnere Norge

                                  Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi ved UiO og tidligere 

                                  assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

kl. 15.00                   Avslutning og vel hjem

Praktisk informasjon

Konferanseavgift 1900,-. Faktureres sammen med et adm. gebyr og to obligatoriske dagpakker på 650,- og evt. middag en måned før konferansestart. 

Du kan booke rom på Scandic Havet her.
Bestill senest 25. juli for å være sikret avtalepris.