Grunnkurs A

Velkommen til kurs i Bodø i september. Høsten er ofte den vakreste tiden her nord. Om våren uteblir vet vi at høsten kommer. Med sol og vakre farger.

date_range 04.09.2018 - 07.09.2018
location_on Bodø
Meld meg på

Program

Tirsdag 3. september:
Kursleder: Kjell-Arne Helgebostad

09.00 – 10.30              Registrering

10.30 – 11.00              Velkommen, informasjon og presentasjonsrunde. Gjennomgang av
                                     målsetning av kurset

11.00 – 11.45              ALIS som begrep og ordning. Hva har ALIS krav på av veiledning?
   
                                  Svein Steinert, prosjektleder ALIS Nord

11.45 – 12.45              Allmennmedisinske arbeidsmetoder >
                                     
Torfinn Endresen, fastlege Bodø

12.45 – 13.45              Pause

13.45 – 14.30              Sykdomspanoramaet i allmennmedisin
                                      Kjell-Arne Helgebostad, kommuneoverlege Røst

14.30 – 14.45              Pause

14.45 – 16.45              Allmennmedisin i Helsebiblioteket - nettnavigasjonsråd
                                       Alexander Wahl, Helsebiblioteket


Onsdag 4. september:
Kursleder: Kjell-Arne Helgebostad

 08.30 – 09.30              Spesialiseringsforløpet
                                        Hans Høvik, leder spesialistkomiteen

09.30 – 09.45              Pause

09.45 – 10.45              Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis
                                        Hans Høvik, leder spesialistkomiteen

10.45 – 11.00              Pause

11.00 – 12.00              Konsultasjon som arbeidsverktøy
                                       Eirik Hugaas Ofstad, Phd og overlege Nordlandssykehuset

12.00 - 13.00              Lunsj

13.00 – 16.15              forts Konsultasjon som arbeidsverktøy

16.15 – 16.30              Pause

16.30 – 17.45              Samvalg og felles agenda med pasienten
                                    Eirik Hugaas Ofstad

19.00                           Middag


Torsdag 5. september:
Kursleder: Per-Cato Stenhammer

08.30 – 09.00              Presentasjon av Helfo
                                      Elektroniske legeoppgjør – vanlige problemstillinger/feil
                                     Torill Nydal, Helfo

09.00 - 09.30              Forhåndsgodkjent og individuell refusjon (blå resept) i
                                     praktisk bruk. Bidragsordningen § 5-22

                                    Torill Nydal

09.30 – 09.45              Pause

09.45 – 10.45              Tolkning av normaltariffen
  
                                    Torill Nydal

10.45 – 11.00              Pause

11.00 – 11.45              Frikort ved egenandelstak
                                     Torill Nydal

11.45 – 12.45              Lunsj

12.45 – 13.30              Det gode legekontoret
  
                                    Sidsel Mordt Andreassen, NFAS

13.30 – 13.45              Pause

13.45 -14.30               Informasjon om fag(lige) foreninger
                                     Sidsel Mordt Andreassen, NFAS

14.40 – 14.45              Pause

14.45 – 15.45              Bruk av tolk

19.00                           Middag


Fredag 6. september:
Kursleder: Per-Cato Stenhammer

08.00 – 09.15              Oppstart i praksis
                                        Innledende gruppearbeid basert på kursdeltakernes
                                        egen erfaring/utfordringer ved oppstart som fastlege.
                                        Helge Strømskag, Legeregnskap

09.15 – 09.30              Pause

09.30 – 12.30              Daglig drift av legekontoret
                                       Helge Strømskag, Legeregnskap                               

12-30 – 12.45             Pause

12.45 – 13.30              Legevaktsamarbeid
                                       Einar Stødle, kommunelege Steigen

13.30                           Oppsummering og lunsj

Praktisk informasjon

Kursavgift på 6300,- faktureres en måned før kursstart. Adm. gebyr på 150,-.

Påmeldingsfrist 20. august 2018.

Avmeldingfrist er 6. august 2018. Ved avmelding etter denne dato refunderes kursavgiften kun ved dokumentert sykdom. Ved avmelding før 6. august tilkommer et administrasjonsgebyr på 500,-.

Det er forhåndsbestilt en del rom på Radisson Blu i Bodø. Her er bookinglenka. Da er du sikret avtalepris på kr. 1205 for rom/frokost. Dagpakker 630.