Kursoversikt

Dagkurs/nettkurs diabeteskurs på Mo

Dagskurset har hovedfokus på diabetes type 2 med vekt på senkomplikasjoner og forebygging av hjerte- og karsykdommer, og bygger på nettkurs diabetes 8 timer. Sammen med betalt og bestått nettkurs gir kurset 15 kliniske emnekurspoeng i videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Se mer info

Dagskurs/nettkurs diabetes i Narvik

Dagskurset har hovedfokus på diabetes type 2 med vekt på senkomplikasjoner og forebygging av hjerte- og karsykdommer, og bygger på nettkurs diabetes 8 timer.

Se mer info

Helsepolitisk konferanse/tillitsvalgtkurs i Kristiansund

Lokalforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge inviterer til helsepolitisk konferanse og tillitsvalgtkurs 16. - 18. oktober på Thon hotell i Kristiansund. I vakre omgivelser blir det debatt om aktuelle helsepolitiske saker og påfyll for slitne tillitsvalgte.

Se mer info

Fedmeforskningsdagene 2018

Norsk forening for fedmeforskning arrangerer i 2018 sin årlige konferanse i Bodø. Her blir det forskningsnytt, spennende debatter og mye hyggelig sosialt.

Se mer info

Akuttmedisin for indremedisinere

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus.

Se mer info

Nyfødtmedisinske prosedyrer

Kurset organiseres med 3 stasjoner med spedgris som er anestesert. Først gjennomgang av aktuell prosedyre, deretter ferdighetstrening med repetisjon for alle deltagere. Kurs i nyfødtmedisinske prosedyrer har kun 12 plasser tilgjengelig.

Se mer info

Dagskurs/nettkurs hjertesykdommer Narvik

Flott mulighet til å få 15 kliniske emnekurspoeng ved å ta dagskurs i Narvik og nettkurs EKG. Kursansvarlige er Kurt Anker Hofsøy og Bernard Holthe. Kursansvarlig for EKG nettkurs er Anders Hovland.

Se mer info

Villmarksmedisin / ADVANCED WILDERNESS LIFE SUPPORT® COURSE

For 6. gang arrangeres kurset i villmarksmedisin i Narvik. Det eneste i sitt slag i Norge. Kurset er svært variert og gjør bruk av aktuelle erfaringer fra internasjonale forelesere. Forelesningene vil være på engelsk, men workshop og scenariotrening vil foregå på norsk.

Se mer info

Akuttmedisin for leger og legevaktpersonell

Kurset er arrangert etter rammeplan utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin og godkjent av Helsedirektoratet. Også godkjent som det obligatoriske klinisk emnekurset i spesialiteten allmennmedisin.

Se mer info

Grunnkurs C

Velkommen til Bodø på kurs. Vi lover dere tre innholdsrike dager med inspirerende foredrag, god mat og flotte omgivelser.

Se mer info

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin

Velkommen til den 6. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin i Bodø! Konferansen vil fokusere på den praktiske hverdagen for alle som arbeider med skrøpelige pasienter, især på sykehjem.

Se mer info

Grunnkurs B

Velkommen til grunnkurs B i mars. På denne tiden er det obligatorisk med skreimølje, servert med lever og rogn. Etter inspirerende foredrag er det godt med god søvn. Det sørger skreien for.

Se mer info

Grunnkurs D

I slutten av mai er det lyst hele døgnet i Bodø og alt ligger til rette for gode dager på grunnkurs D. Kurset er nyrevidert av dyktige allmennleger som har lang erfaring med forskning og kunnskapshåndtering i allmennpraksis.

Se mer info

Grunnkurs A

Velkommen til kurs i Bodø i september. Høsten er ofte den vakreste tiden her nord. Om våren uteblir vet vi at høsten kommer. Med sol og vakre farger.

Se mer info